Werkwijze detective onderzoek

Als u mogelijk een onderzoek wilt laten doen, zullen we een kennismakingsgesprek met u inplannen om uw situatie bespreken. Soms is het uitleggen van uw vraag per telefoon en / of e-mail voldoende om voor u aan het werk te kunnen. Dan maken we voor u een prijs en een plan van aanpak. Na ondertekening van de opdrachtovereenkomst en het betalen van de waarborg zullen we voor u het onderzoek starten binnen de afgesproken termijn.

Wanneer u een uitgebreidere onderzoeksvraag heeft, of veel informatie heeft om het onderzoek te starten, dan spreken we bij ons op kantoor in Amsterdam, Purmerend of elders af, zodat het geheel aan informatie doorgesproken wordt en er geen belangrijke feiten over het hoofd gezien worden. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en verplicht u tot niets.

Vooronderzoek:
We zullen een vooronderzoek, aan de hand van de door u verstrekte gegevens starten, indien dit nodig is. Met dit vooronderzoek bepalen we of en op welke wijze wij voor u het onderzoek kunnen verrichten. Dit vooronderzoek is kosteloos. Aan de hand van de gevonden gegevens kunnen wij een inschatting maken van het aantal uren dat we nodig hebben om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Of kunnen we u mede delen dat we niets voor u kunnen betekenen.

Plan van aanpak:
In het plan van aanpak staat de berekening van het aantal uren dat wij nodig denken te hebben om uw onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Daarnaast zullen we u de kans van slagen aangeven. Uiteraard bepaald u vervolgens of u ons aan het werk wil zetten!

De onderzoeks overeenkomst:
Met het ondertekenen van de onderzoeks overeenkomst geeft u ons de opdracht het onderzoek te starten. In deze overeenkomst wordt de onderzoeksvraag en het bedrag dat is overeengekomen, vast gelegd. U komt achter af dus niet voor financiële verrassingen te staan. Zodra u de waarborg heeft betaald, die wij zijn overeengekomen, gaan wij voor u aan het werk. Deze waarborg dekt onze eerste kosten en hiermee geeft u aan dat u ons aan het werk wilt zetten. Het gebeurd wel eens dat we tijdens het onderzoek nieuwe aanknopingspunten krijgen en we hierdoor nieuwe onderzoeksvragen krijgen. Wij zullen altijd vooraf met u eventuele meer-uren overleggen, u zult dus nooit onverwachts extra uren bij moeten betalen. Alles gaat in goed overleg met onze opdrachtgevers!

Start onderzoek Volgens het plan van aanpak starten we het rechercheonderzoek. We leggen de onderzoeksgegevens vast. Tussendoor zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen, indien het onderzoek dit toelaat.

Rapportage:
Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat u een officieel rapport nodig heeft, onder andere voor het aanbrengen van feiten in een rechtszaak. Vaak is er een overleg met uw advocaat om het onderzoek een nog duidelijkere koers te geven. Zo kunnen we u effectief en met de nodige feiten en bewijzen in een rapport opgesteld, in uw civiele rechtszaak goed ondersteunen! Ook kunnen we indien nodig uw advocaat uitleg geven over de inhoud van onze rapporten, zodat het rapport nog effectiever in de rechtszaak naar voren gehaald kan worden.
Wist u dat onderzoeken dat u zelf doet en schriftelijk uitwerkt geen wettig bewijsmiddel is in een eventuele rechtszaak?

Wij verzamelen de feiten door deskresearch, registeronderzoek, observaties, sporenonderzoek, interviews en confrontaties.

Het doel van onze detectives is om feiten vast te leggen en de waarheid boven water te krijgen en met ons vermogen creatief te denken en te handelen, hebben we tot nu toe veel successen geboekt!