Bedrijfsfraude

Wist u dat:

Meer dan 80% van alle fraude bij bedrijven van binnenuit komt?
Naar schattig de schade van bedrijfsfraude in Nederland oploopt tot ruim 2 miljard euro per jaar?
Slechts minder dan 25% van bedrijven waar fraude wordt geconstateerd hiervoor aangifte doet? En dat bedrijfsfraude toeneemt in tijden van economische crisis?

Onder bedrijfsfraude wordt verstaan het sjoemelen met cijfers of het stelen van de baas. Er zijn diverse vormen van bedrijfsfraude te onderscheiden, waaronder oneigenlijk declareren of meer declareren dan is uitgegeven, valse facturen, onjuiste urenverantwoording etc. Centraal staat altijd dat er opzet in het spel is.

Heeft u het vermoeden van bedrijfsfraude van uw personeel? Dan is het verstandig direct actie te ondernemen. BSM verzamelt de feiten en zorgt er voordat u een duidelijk beeld krijgt van de gang van zaken binnen uw onderneming. Met een breed scala aan professionele onderzoeksmethoden gaan wij voor u op zoek naar waarheidsvinding. Buiten het oplossen van de bedrijfsfraude geeft u direct een signaal af binnen uw organisatie om in de toekomst bedrijfsfraude te voorkomen.

Wij verzorgen eventuele aangifte voor u en werken regelmatig samen met advocaten en juristen. Advocaten geven aan ons door welk juridisch vraagstuk met feitenmateriaal verduidelijkt dient te worden en wij leveren dit vervolgens aan in een heldere rapportage. Onze rapportages dienen als rechtsgelding bewijs in civiele zaken en kunnen een opstap of onderdeel zijn voor strafrechtelijke procedures.

Al onze bedrijfsfraude onderzoeken voeren wij discreet, effectief en met zorg voor alle betrokkenen uit. Daarnaast hebben we geheimhouding.

Neem voor meer informatie over onderzoeken bij bedrijfsfraude contact met ons op.