Screening en Antecedentenonderzoek

Screening en antecedentenonderzoek geven u de mogelijkheid om afgewogen keuzes te maken in uw sollicitaties en aannamebeleid. Het geeft u vertrouwen bij de aanstelling van nieuwe medewerkers en kan zinvol zijn voor diverse functies. Afhankelijk van het functieprofiel en de rol van de (mogelijke) werknemer bepaalt u welke screeningsvraagstukken nader onderzocht dienen te worden. Wel is het nodig toestemming te vragen aan de medewerker voor de screening. Ook voeren wij dit soort onderzoeken uit naar een nieuwe klant, leverancier of zakelijke relatie. Wij stellen snel en vakkundig de achtergrond van personen vast met behulp van zowel nationale als internationale bronnen welke tot onze beschikking staan.

Uniek hierbij is onze expertise in digitaal rechercheren. Het internet biedt tegenwoordig zeer veel mogelijkheden voor het natrekken van persoonsgegevens. Onze kennis van het internet gecombineerd met unieke zoekapplicaties en software stelt ons in staat sneller en goedkoper een compleet persoonsdossier voor u samen te stellen!

Tijdens screening doen wij onderzoek naar:

- de persoonlijke situatie (werk, huis, gezinssamenstelling e.d.)
- het criminele verleden van personen, voor zover dit mogelijk is
- details van Curriculum Vitae
- de geldigheid van officiële documenten
- de financiële positie
- overige voor de werkgever relevante informatie

BSM bemiddelt en begeleidt eveneens bij het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en AIVD-screenings voor kernposities. Voor alle vormen van screening is toestemming vereist van de te screenen persoon. Wij hebben geen toegang tot justitiële registers op het gebied van strafdossiers maar wij kunnen door middel van onderzoek vaak toch het criminele verleden van iemand vaststellen.

Neem contact op voor meer informatie over onze mogelijkheden voor screening of antecedenten onderzoeken.