Frauduleus ziekteverzuim

Twijfelt u over het ziekteverzuim of de ziekmelding van een van uw medewerkers? Of heeft u wellicht van anderen vernomen dat de vermeend zieke medewerker nevenactiviteiten verricht tijdens zijn ziekteverzuim? Neemt u dan direct contact met ons op.

BSM beschikt over jarenlange ervaring in het bestrijden van fraude bij ziekteverzuim. Wij onderzoeken of uw vermoeden juist is en verzamelen de feiten om verdere schade te beperken. Regelmatig vormt frauduleus ziekteverzuim reden tot ontslag. Wij zijn als recherchebureau erkend door het Ministerie van Justitie, onze waarheidsvinding is daarmee geldig bewijsmateriaal tijdens een rechtszaak. Meerdere malen zijn onze rapportages doorslaggevend geweest in een ontslagprocedure. De bewijslast zorgt er veelal voor dat u de frauderende medewerker geen geld hoeft mee te geven, waardoor deze vorm van onderzoek u direct al veel geld bespaart. En u geeft natuurlijk een duidelijk signaal af aan uw organisatie!

Door middel van observaties brengen wij de activiteiten van de medewerker in kaart en toetsen dit aan het bij u geldende verzuimbeleid of de bevindingen gedaan door de Arbo arts. Bij vaststelling van onrechtmatig ziekteverzuim kan een confronterend gesprek volgen, waarna wij u adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Al onze onderzoeken voeren wij discreet, effectief en met zorg voor alle betrokkenen uit.

De kosten van een onderzoek naar mogelijk frauduleus ziekteverzuim is geheel afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek en de beschikbare informatie. Wij voeren altijd eerst geheel kosteloos een ori├źnterend vooronderzoek uit, op basis van de door u aangeleverde informatie. Vanuit het vooronderzoek geven wij u gericht een inschattingskans van het onderzoek en een prijsopgave.

Ziekmelding en toch op vakantie?!

Het komt regelmatig voor dat medewerkers zich tijdens een vakantie in het buitenland ziek melden. Een veelgehoorde misvatting is dat controles in het buitenland ontbreken omdat de vakantiebestemming te ver is van de werkplek. BSM doet echter ook buiten de landsgrenzen onderzoek naar mogelijk frauduleus ziekteverzuim. Natuurlijk zouden we graag persoonlijk op alle mooie vakantiebestemmingen controles uitvoeren, maar dat zou te kostbaar worden. Door contacten te leggen met buitenlandse clinics, ziekenhuizen en andere bronnen en door verklaringen op te nemen van bijvoorbeeld hotel medewerkers, getuigen en medici vinden wij de feiten waar u naar op zoek bent, in binnen- en buitenland!

Wilt u meer weten over rechercheonderzoeken bij ziekteverzuim? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.