DigiD Audit

Hoe veilig is uw gemeentelijke website? Gemeenten hebben tot 1 januari 2014 de tijd om dat te bewijzen!

'ICT Beveligingsassessment DigiD’

DigiD-beheerorganisatie Logius heeft een norm opgesteld voor het 'ICT Beveligingsassessment DigiD'. Met deze norm kunnen gemeenten zelf vaststellen of hun complete DigiD-omgeving veilig is. Veel gemeenten zijn gestart met de implementatie en hebben antwoorden nodig op onderstaande vragen:

- Wat hoort er nu wel en wat niet bij de systemen die onder deze nieuwe norm vallen?

- Wat moet onze organisatie nog doen om aan de normen te kunnen voldoen?

- Wie kan ons werk controleren en aftekenen?

Bij BSM bent u aan het goede adres. Wij hebben ruime ervaring met auditing binnen gemeenten en de mogelijkheid om uw gemeente te toetsen op de 28 'controls' waaraan u dient te voldoen. Wij helpen u graag in de komende maanden de plannen te maken en waar nodig uw ICT- beveiliging te verbeteren.

De te nemen stappen in het traject van de DigiD audit zijn meestal als volgt:

1. Welke controls moet u zelf toetsen, welke liggen eventueel bij uw leverancier? Een belangrijk criterium hierbij is waar de apparatuur staat en wie er eigenaar van is.
2. Welke stappen moet uw organisatie nog nemen om te voldoen aan de richtlijnen. Maar ook: zijn er binnen uw gemeente eerder uitgevoerde werkzaamheden en andere audits te benutten binnen dit traject?
3. Als de informatie huishouding op de 28 punten in orde is kunnen wij verzorgen dat uw implementatie officieel bekrachtigd wordt!

Neem voor meer informatie over de DigiD Audit contact met ons op.