Veel gestelde vragen

Vraag: Wat is een POB nummer?
Vraag: Kan BSM een POB nummer controleren?
Vraag:Wat heeft een rechercheur nodig om onderzoek te mogen doen?
Vraag: Wat is een gele pas?
Vraag: Mag je als bedrijf zelf opsporingswerk doen?
Vraag: Worden alle medewerkers van BSM gescreend?
Vraag: Heeft u geheimhouding?
Vraag: Werkt u samen met de politie?
Vraag: BSM doet een onderzoek. Moet ik nu ook nog aangifte doen?
Vraag: Wanneer mag je een camera plaatsen?
Vraag: Ik wil computerfraude laten onderzoeken, hoe gaat dat?
Vraag: Ik laat door BSM een penetration test doen, wat moet ik doen?
Vraag: Ik moet een IP header op sturen, hoe moet dat?
Vraag: Wat kan ik eigenlijk met een ICCM scan of andere audit?
Vraag: Wat kost eigenlijk zo'n audit?

Vraag: Wat is een POB nummer?

Het POB nummer is een nummer dat wordt uitgegeven door het Ministerie van Justitie aan elk officieel recherchebureau in Nederland. Aan de hand van dit POB nummer kunt u dus controleren of een bedrijf bevoegd is om recherche werkzaamheden te mogen verrichten. Zonder POB nummer mag geen recherche onderzoek worden uitgevoerd en zijn de rapportages ook niet rechtsgeldig.

Vraag: Kan BSM een POB nummer controleren?

Ja dat kan. Als recherche bureau kunnen wij de actuele lijst met vergunninghoudende bureaus opvragen bij Justitie. Als u wilt weten of u wel met een betrouwbaar recherchebureau zaken doet, kijken wij graag (en kosteloos) voor u na of het bedrijf een vergunning heeft.

Vraag: Wat heeft een rechercheur nodig om onderzoek te mogen doen?

Elke rechercheur heeft een gele pas nodig. Deze gele pas moet om de drie jaar worden vernieuwd en wordt alleen uitgereikt aan: - Een medewerker van een bedrijf met een geldig POB nummer - Deze medewerker moet geslaagd zijn voor het examen PO (vakbekwaamheid eis) - Deze medewerker is door de screening van de politie heen en heeft dus geen strafblad

Vraag: Wat is een gele pas?

Een gele pas is een persoonlijke pas van een rechercheur verbonden aan een recherchebureau. Naast de gele pas is er ook nog de grijze pas (beveiligers) en de blauwe pas (horeca portier)

Vraag: Mag je als bedrijf zelf opsporingswerk doen?

Het is uitsluitend toegestaan om opsporingswerk te doen als je bevoegdheid hebt volgens artikel 141 (politiediensten), artikel 142 (bijzonder opsporingsambtenaren) of als je beschikt over een POB nummer EN een gele pas (persoonlijke vergunning). Andere mensen mogen dus nooit camera's plaatsen, observaties uitvoeren of naspeuringen doen.

Vraag: Worden alle medewerkers van BSM gescreend?

Alle medewerkers die over een gele pas beschikken, maar ook alle andere medewerkers van ons kantoor hebben hiervoor een uitgebreide screening ondergaan en zijn dus van onbesproken gedrag.

Vraag: Heeft u geheimhouding?

Alle rechercheurs en medewerkers hebben geheimhouding VOOR HET LEVEN. Dus zelfs als iemand een andere baan heeft is hij/zij verplicht de geheimhouding in acht te nemen.

Vraag: Werkt u samen met de politie?

Traditioneel was de verstandhouding tussen politie en de particuliere branche niet goed. Dit kwam ook omdat er geen strikte regelgeving was voor detectives en er dus nogal wat gerommeld werd. Sinds 2004 is een opleiding, vakbekwaamheid en bedrijfs-en persoonlijke vergunning verplicht voor het uitoefenen van het vak. Dit heeft een zeer positieve uitwerking op de branche tot gevolg gehad. Zeker wat cybercrime en digitaal rechercheren betreft zien wij een positieve ontwikkeling. Een strafzaak moet altijd door de politie zelf worden onderzocht maar onze rapportages dienen vaak als input voor een strafzaak. Omgekeerd staat BSM onder toezicht van bijzondere wetten voor wat betreft de handhaving van de regelgeving.

Vraag: BSM doet een onderzoek. Moet ik nu ook nog aangifte doen?

BSM heeft hierin een adviserende rol. Wij weten welke wetsartikelen op een bepaalde situatie van toepassing zijn. Soms betreft het uitsluitend een zakelijk geschil of onrechtmatige daad, aangifte doen heeft dan geen zin. Als BSM tijdens een onderzoek tegen een zwaar misdrijf aanloopt, zijn wij verplicht aangifte te doen als onze opdrachtgever dat nog niet heeft gedaan. In bepaalde situaties dragen wij dan het onderzoek over aan de politie. Ook verzorgen wij voor bedrijven vaak de aangiftes, aangezien wij hier veel ervaring mee hebben en omdat bedrijven hier vaak geen tijd voor hebben.

Vraag: Wanneer mag je een camera plaatsen?

Zelf mag je eigenlijk nooit zomaar een camera plaatsen op openbare plaatsen of gericht op openbare plaatsen. Hier is tegenwoordig strikte wetgeving voor en je bent dus strafbaar als je je hier niet aan houdt. Wij mogen, mits we de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in het oog houden, wel tijdelijk ergens een camera plaatsen.

Vraag: Ik wil computerfraude laten onderzoeken, hoe gaat dat?

In elke laptop en desktop computer, maar bijvoorbeeld ook op een leeggemaakte USB stick, staan grote hoeveelheden digitale sporen. BSM heeft apparatuur om deze computers uit te lezen. Klanten kunnen hun apparatuur bij ons lab afgeven, zodat wij het materiaal kunnen onderzoeken. Omdat elke situatie uniek is en omdat sommige gegevens zoals logfiles soms al weer in enkele uren zijn verdwenen, is het belangrijk dat u DIRECT telefonisch contact opneemt met BSM om de situatie te bespreken. Wij leggen u dan uit welke handelingen u moet verrichten om de sporen veilig te stellen.

Vraag: Ik laat door BSM een penetration test doen, wat moet ik doen?

Als wij een systeem of website van u gaan scannen dan krijgt u van ons vooraf een vrijwaringsbewijs. Hierop moet u een handtekening plaatsen en de naam/IP adressen van de te scannen systemen of netwerken. Met de handtekening verklaard u dat u verantwoordelijk bent en blijft voor de systemen die wij scannen. Dit houdt dus in dat u voor aanvang van de scan goede back-ups moet maken van alle systemen.

Vraag: Ik moet een IP header op sturen, hoe moet dat?

Dit is afhankelijk van het e-mail programma dat u gebruikt. Wij hebben de meeste programma's op een aparte pagina voor u op een rij gezet

Vraag: Wat kan ik eigenlijk met een ICCM scan of andere audit?

Met de uitkomsten van een dergelijk onderzoek weet u waar de beveiligingsfouten in uw systemen zitten en waar de risico's zitten ten aanzien van verantwoordelijkheden en procedures. Bij ons krijgt u naast een overzicht van de problemen, ook direct de adviezen en tips mee hoe u uw informatie of website beter kunt beveiligen. Dit is een service die veel grotere consultancy bedrijven niet bieden.

Vraag: Wat kost eigenlijk zo'n audit?

De audit wordt afgestemd op uw organisatie, apparatuur en gewenste beveiligingsniveau. Daarom is het lastig om vooraf een prijsopgaaf te doen. Onze audit verdient u in veel gevallen snel weer terug doordat computers sneller worden en minder stroom verbruiken als ze gecontroleerd zijn op overbodige software. Verder is het bedrag van onze audits verwaarloosbaar als het vergeleken wordt met de gevolgen van weglekken van vertrouwelijke gegevens of het niet functioneren van systemen als gevolg van hacken, cybercrime of een digitale aanval.

Heeft u andere vragen of wilt u over een bepaald onderwerp meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.