terug naar functies

screening

uitleg hoofdzaken HRM en personeelszaken

antecendenten

ontslag procedures

nevenactiviteiten

onrechtmatige handelingen

volg pijl naar rechts voor bedrijfsfraude en nevenactiviteiten.

volg pijl naar links voor screening

volg pijl naar onder voor de awareness trainingen

zuikteverzuim

to do awareness training