FAQ

FAQ, vragen aan BSM en onze antwoorden:

Vraag: Wat is een POB nummer? Antwoord: Het POB nummer is een nummer wat wordt uitgegeven door het ministerie van justitie aan elk officieel recherchebureau in Nederland. Aan de hand van dit POB nummer kunt u dus controleren of een bedrijf BEVOEGD is om recherche werkzaamheden te mogen verrichten. Er zijn ongeveer 300 bureaus actief in Nederland, verreweg de meesten zijn eenmanszaak. Veel detectivebureaus zijn mede vanwege de risico's van het vak binnen een jaar weer verdwenen.

Vraag: Mag je als bedrijf zelf opsporingswerk doen? Antwoord: Het is uitsluitend toegestaan om opsporingswerk te doen als je bevoegdheid hebt volgens artikel 141 (politiediensten), artikel 142 (bijzonder opsporingsambtenaren) of als je beschikt over een POB nummer EN een gele pas (persoonlijke vergunning). Andere mensen mogen dus nooit camera's plaatsen, observaties uitvoeren of naspeuringen doen.

Vraag: Worden alle medewerkers gescreend? Antwoord: Alle medewerkers die over een gele pas beschikken, maar ook alle andere medewerkers van ons kantoor hebben hiervoor een uitgebreide screening ondergaan en zijn dus van onbesproken gedrag.

Vraag: Heeft u geheimhouding? Antwoord: Alle rechercheurs en medewerkers hebben geheimhouding VOOR HET LEVEN. Dus zelfs als iemand een andere baan heeft is hij/zij verplicht de geheimhouding in acht te nemen.

Vraag: Werkt u samen met de politie? Antwoord: Traditioneel was de verstandhouding tussen politie en de particuliere branche niet goed. Dit kwam ook omdat er geen strikte regelgeving was voor detectives en er dus nogal wat gerommeld werd. Sinds 2004 is een opleiding, vakbekwaamheid en bedrijfs en persoonlijke vergunning verplicht voor het uitoefenen van het vak. Dit heeft een zeer positieve uitwerking op de branche tot gevolg gehad. Wij werken niet samen met de politie, maar staan wel ondertoezicht van de politie.

Vraag: Moet ik nu ook nog aangifte doen? Antwoord: Veel van onze klanten adviseren wij naast dat wij opsporingswerk en onderzoek doen toch ook aangifte te doen bij de politie.

Vraag: Wanneer mag je een camera plaatsen? Antwoord: Zelf mag je eigenlijk nooit zomaar een camera plaatsen op openbare plaatsen of gericht op openbare plaatsen. Hier is tegenwoordig strikte wetgeving voor en je bent dus strafbaar als je je hier niet aan houdt. Wij mogen, mits we de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in ogenschouw houden, wel tijdelijk ergens een camera plaatsen.

Heeft u andere vragen of wilt u over een bepaald onderwerp meer weten? Neem gerust contact met ons op.