Informatiebeveiliging

Uw cyber security verbeteren samen met BSM 

Ieder bedrijf en iedere organisatie beschikt over gevoelige informatie die niet mag uitlekken en die direct financiële schade veroorzaakt wanneer het op straat komt te liggen. Juist deze informatie is voor criminelen interessant. Een inbraak in het netwerk, gestolen laptops en verdwenen USB-sticks, “per ongeluk” verkeerd geadresseerde mails en verloren data, alles kan voorkomen worden door informatiebeveiliging: het beveiligen van uw computersystemen en uw hele organisatie om er zo voor te zorgen dat gevoelige informatie blijft waar zij hoort. BSM is gespecialiseerd in informatiebeveiliging en kan uw bedrijf helpen problemen te voorkomen.

BSM helpt u om de status van uw digitale informatiebeveiliging in kaart te brengen en te verbeteren en biedt daarnaast hulp bij het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid binnen uw organisatie. Pentest, audits, website tests, awareness trainingen, monitoring, samen met onze klant kijken we wat nodig is om doelgericht de beveiliging van het bedrijf te verbeteren. Zie de lijst hieronder en kijk wat voor uw bedrijf van toepassing is.

HULP BIJ INFORMATIEBEVEILIGING NODIG?

BSM heeft de kennis en expertise waarmee uw organisatie naar een hoger beveiligingsniveau kan worden gebracht.


Door de kennis en ervaring van de consultants van BSM, worden zij door bedrijven ingezet om te adviseren bij het opstellen van een nieuw beleid wat betreft de informatiebeveiliging. Ieder bedrijf is anders, onze consultants stellen met het bedrijf een beleid op dat zo goed mogelijk aansluit bij het bedrijf. Wat kunnen wij voor uw bedrijf betekenen? Lees meer…

Pentests
Voor digitale informatiebeveiliging zijn pentests perfect om de status van uw beveiliging in kaart te brengen. Een pentest komt er op neer dat u een van onze ethische hackers laat proberen om uw systeem binnen te dringen, hij kan u vervolgens de zwakke plekken tonen die nog moeten worden aangepakt en komt met eventuele oplossingen. Lees meer…

Security audits
Met een audit testen wij het systeem van uw bedrijf van top tot teen om vast te stellen wat de kwaliteit van de beveiliging is. Afhankelijk van de behoeftes van het bedrijf maken wij een audit op maat, met verschillende onderdelen en frequenties van controles. Lees meer…

ISO 27001
BSM begeleidt sinds 2007 bedrijven op weg naar de ISO 27001 certificering. Met deze certificering kunt u iedereen aantonen dat de informatie in uw bedrijf goed beveiligd is, omdat deze certificering wereldwijd als norm gebruikt wordt. Lees meer…

SIEM en monitoring
Wilt u graag advies over digitale alarmsystemen om te zien wanneer er een hacker binnenkomt? Weet u niet welke software hiervoor voor uw bedrijf geschikt is? BSM wordt vaak door bedrijven ingezet als onafhankelijke adviseur wat betreft inbraakalarmen op digitale systemen en om te kijken wat er in zo’n systeem precies gebeurt, samengevat in SIEM en monitoring. Lees meer…

computerbeveiliging
cyber security

ICCM audit / Interne audit
Gebaseerd op de eisen van de ISO 27001, voert BSM ook ICCM audits uit, die inzicht geven in uw informatiebeveiliging en laten zien wat er nog verbeterd moet worden. Met een ICCM audit controleert u ook of uw bedrijf ook aan de wettelijk gestelde eisen van informatiebeveiliging doet. En wist u dat er gemiddeld 75 beveiligingslekken worden gevonden per ICCM audit? Lees meer…

Websitebeveiliging
U steekt waarschijnlijk veel tijd, geld en aandacht in een mooie website voor uw bedrijf. Helaas zijn ook websites een doelwit voor hackers en kunnen zij op websites veel schade veroorzaken. Een website moet dus ook goed beveiligd worden, maar vaak wordt dit door bedrijven en developers over het hoofd gezien. Gelukkig kan BSM veel betekenen voor het beveiligen van websites. Lees meer…

Awareness training
In een groot bedrijf werken veel mensen, maar lang niet iedereen weet hoe hij veilig om kan gaan met computers en veel mensen zijn zich er zelfs niet bewust van dat er veel gevaren schuilen in de digitale omgeving van het bedrijf. BSM geeft awareness trainingen aan werknemers van bedrijven om bijvoorbeeld nepmails en -websites te leren herkennen en om virusinfecties van systemen te voorkomen, allemaal ongelofelijk belangrijk voor een goede informatiebeveiliging. Lees meer…

Tools
U kunt ook zelf al heel veel doen voor uw informatiebeveiliging door gebruik te maken van gratis tools. Zie hier een overzicht van deze tools die u zelf gratis kunt gebruiken om uw informatie te beveiligen.

Audits

Met behulp van security audits kunnen bedrijven zorgen dat het beveiligingsniveau op orde komt maar daarna ook op orde blijft. Security Audits kunnen in verschillende vormen en frequenties worden uitgevoerd. Pre audit voor ISO 27001 certificering, interne audits en risico analyses.

Pentests

Er zijn meerdere momenten waarop een pentest zinvol kan zijn:
In de acceptatiefase van een nieuw systeem of een nieuwe applicatie;
Bij significante wijzigingen van een belangrijk systeem of een belangrijke applicatie;
Periodiek (jaarlijks/tweejaarlijks), om bestaande systemen te testen op nieuwe inbraaktechnieken;
lees meer

ISO 27001

Begeleiding nodig op weg naar de ISO 27001 audit ? BSM BSM helpt bedrijven heeft de informatiebeveiligings-kennis op weg naar de certificering.

Hulp op afstand

Wilt u assistentie vanwege ene verdachte situatie of om te weten of iets goed beveiligd is? BSM kan ook op afstand met u meekijken en hulp bieden, overal ter wereld, als er een internet verbinding aanwezig is. Neem contact op voor meer informatie.