Awareness training​

Bewust worden van de risico’s…

Met onze awareness training bewustworden van de informatiebeveiligings-risico’s

Beveiliging en dus ook de informatiebeveiliging zijn zo sterk als de zwakste schakel. De ervaring leert dat de mens veelal deze schakel vormt. BSM organiseert awareness trainingen voor bedrijven en instellingen. Het doel van deze trainingen is om management en/of medewerkers bewust te maken van de noodzaak van een optimale informatiebeveiliging. 

De security awareness training is essentieel voor elke organisatie die streeft naar de zekerheid dat kostbare bedrijfsinformatie op passende wijze wordt beveiligd. Als de medewerkers weten waar zij alert op moeten zijn in hun werkgebied dan bent u als bedrijf een enorme stap verder. De wettelijke eisen die worden gesteld aan de beveiliging van data worden door de awareness training handiger toepasbaar.

De risico’s van het verlies en diefstal van digitale bedrijfsgegevens kunnen worden verminderd met de bewustwordings training van BSM. Daarnaast geeft deze training nieuwe inzichten en ontstaat hierdoor vaak een prettige energie binnen uw organisatie waardoor mensen doelgericht en gemotiveerd kunnen veranderen.

Wilt u meer weten over de security awareness trainingen? Neem dan contact met ons op.