BSM RECHERCHE DIENSTEN

Rechercheonderzoeken

Rechercheonderzoeken

BSM Business Security Management B.V. verricht nationale en internationale rechercheonderzoeken in opdracht van overheden, bedrijven en instellingen. Al onze particuliere rechercheurs beschikken over de vereiste kwalificaties en diploma’s.We beschikken als erkend recherchebureau over een vergunning van het Ministerie van Justitie, onder POB nummer 1104. Hierdoor kunt u het verkregen bewijs, opgesteld in een rechtsgeldig rapport, gebruiken als rechtsgeldig bewijsmateriaal tijdens een rechtszaak.

Naast het uitvoeren van rechercheonderzoeken helpen we bedrijven door middel van advisering om het risico op fraude te verkleinen en om zo min mogelijk gedupeerd te zijn als er fraude plaats heeft gevonden.Een onderzoek is iedere keer weer een uitdaging, een puzzel die we meestal creatief weten op te lossen en waarbij ons doel is om onze klant verder te kunnen helpen.

BSM Business Security Management B.V. verricht nationale en internationale rechercheonderzoeken in opdracht van overheden, bedrijven en instellingen. Al onze particuliere rechercheurs beschikken over de vereiste kwalificaties en diploma’s. Uiteraard beschikken we als erkend recherchebureau over een vergunning van het Ministerie van Justitie, onder POB nummer 1104. Hierdoor kunt u het verkregen bewijs gebruiken als rechtsgeldig bewijsmateriaal tijdens een rechtszaak.

BSM beschikt over een brede kennis van zowel de praktische als theoretische kant van feitenverzameling bij fraude, diefstal en verduistering, mede door onze nauwe samenwerking met advocaten en juristen. Veel van onze klanten hebben hiervan het voordeel ervaren, omdat een rechtszaak met onze waarheidsvinding, weergegeven in een helder rapport, sneller tot een goed einde kwam. Regelmatig ondersteunen we advocaten met het aandragen van feitenmateriaal, om op deze wijze het verhaal van de klant kracht bij te zetten.

Klik op het onderwerp hieronder of ga direct naar onze contactpagina

Bedrijfsfraude     Ziekteverzuim    Screening    Diefstal    Opsporen

 

Bent u particulier of prive persoon? Klik dan hier

 

MEER ACHTERGROND CYBERCRIME

Wetten Computercriminaliteit

ONDERZOEK BIJ CYBERCRIME

Onder cybercrime oftewel computercriminaliteit, wordt verstaan: een misdrijf gepleegd met behulp van computers en internet. Cybercrime is de snelst groeiende vorm van criminaliteit. De toenemende afhankelijkheid van bedrijven en organisaties van ICT voor de bedrijfsvoering, het gebruik van internet, e-mail, computersystemen, laptops en smartphones, heeft veel nieuwe mogelijkheden voor fraude gecreëerd. De daders laten vaak ongewild digitale sporen achter, waardoor waardoor hun identiteit en de toedracht vaak kunnen worden achterhaald.

Met digitaal forensisch onderzoek legt BSM voor haar klanten alle handelingen op een werkstation, pc of server vast en kan het netwerkverkeer en e-mail verkeer gemonitord worden. Onze digitale rechercheurs zijn dagelijks bezig met ICT forensics; het op juridisch juiste wijze vinden, vastleggen en rapporteren van digitale sporen in ICT systemen. Ook houden we ons bezig met Web forensics: intensief sporenonderzoek op internet. We hebben toegang tot een zeer groot aantal wereldwijde informatiebronnen en databases, maar nog belangrijker: wij weten met welke methodes deze bronnen snel en doeltreffend doorzocht kunnen worden. Bij digitale onderzoeken wordt gewerkt met de forensische software Encase, een pakket dat wereldwijd door alle opsporingsdiensten zoals politie en douane gebruikt wordt voor het vergaren, analyseren en rapporteren van forensisch bewijsmateriaal.

BSM heeft apparatuur en software beschikbaar om verwijderde gegevens voor u terug te halen, dit wordt Data recovery genoemd.

Vermoedt u dat u het slachtoffer bent van cybercrime? Neemt u dan direct contact op met BSM.

ONDERZOEK BIJ CYBERCRIME

Werkwijze bij onderzoeken

BSM houdt zich aan de wet- en regelgeving van de staat en de branche. De werkwijze van recherchediensten is wettelijk vastgelegd in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Ook conformeren wij ons aan de privacy gedragscode van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties. Voor meer informatie zie: http://www.vpb.nl/.

Onze rechercheurs hebben wettelijk en voor het leven geheimhouding over de door u verstrekte informatie.

Traject
Voor elk onderzoek is de gang van zaken als volgt:
In het intakegesprek overleggen we uw situatie en bepalen we in overleg met u wat de gewenste acties zijn. Het gesprek kan bij u of bij ons op kantoor plaatsvinden, telefonisch of op een nog af te spreken locatie.

Vooronderzoek
Wij voeren een vooronderzoek uit op basis van de door u verstrekte gegevens. Hiermee kunnen we bepalen of een onderzoek noodzakelijk is en hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden. Wij geven u vervolgens een inschatting van het aantal uren dat wij nodig denken te hebben. Wij leggen u ook voor wat de kans van slagen van het onderzoek is. In de meeste gevallen is een vooronderzoek gratis. Als dit niet zo is moet u vooraf toestemming verlenen voor wat betreft de kosten

Getekende overeenkomst
Wij starten met het onderzoek op het moment dat wij een getekende opdrachtovereenkomst en een waarborg van u hebben ontvangen. Gedurende het onderzoek wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek. Meestal vinden een aantal tussentijdse gesprekken plaats tussen opdrachtgever en BSM plaats om de voorlopige bevindingen terug te koppelen. Gezamenlijk worden dan de vervolgacties bepaald.

Samenwerken met uw advocaat
BSM heeft een goede samenwerking met advocaten. De advocaat weet vaak welke feiten er nodig zijn, of ontbreken om de zaak te winnen. BSM heeft een nauwe samenwerking met advocaten om efficiënt deze feiten te verzamelen en u een sterkere positie te geven in de rechtszaal!

Rapportage
In overleg met de opdrachtgever maken we tussentijdse rapportages om de voortgang en voorlopige resultaten te communiceren. Natuurlijk levert BSM, wanneer u een officieel rapport nodig heeft, voor eventuele vervolgstappen in bijvoorbeeld een rechtszaak, een helder en rechtsgeldig rapport. We bundelen in een dergelijke situatie de onderzoeksvraag, werkwijze en de geconstateerde feiten. BSM heeft een vergunning van het ministerie van Justitie, zodat onze rapportages in de rechtszaal als wettig bewijsmiddel worden geaccepteerd.

Spreekt deze aanpak u aan en wilt u dat de bedrijfsrecherche van BSM het onderzoek uitvoert? Neem dan telefonisch contact met ons op: 020-8203693