terug naar personen

zoek op type vraag

Wat doet een detective?

BSM Recherchediensten is onderdeel van BSM Business Security Management BV en verricht nationale en internationale rechercheonderzoeken voor particulieren.

Wij beschikken over een brede kennis van zowel de praktische als theoretische kant van feitenverzameling, mede door onze nauwe samenwerking met advocaten en juristen.
Veel van onze klanten hebben het voordeel hiervan mogen ervaren, omdat de rechtszaak met onze waarheidsvinding snel tot een goed einde kwam. Met ons rapport in de hand maakt u in de rechtszaal een goede kans.

Wij verrichten alimentatie onderzoeken, opsporingsonderzoeken, verhaalsonderzoeken, onderzoeken in verband met beleggingsfraude en onderzoek naar cybercrime en cyberstalking.

Onze specialiteit is onderzoek bij computer criminaliteit en digitale opsporing. Op onze partner pagina’s verwijzen wij u graag door naar andere specialisten in ons vakgebied.

Onze rechercheurs zijn gekwalificeerde particulier onderzoekers Рook wel detectives genoemd Рen beschikken over de vereiste kwalificaties en diploma’s. Als erkend recherchebureau beschikken we over een vergunning van het Ministerie van Justitie onder POB nummer 1104. Hierdoor kunt u het verkregen bewijs gebruiken als rechtsgeldig bewijsmateriaal tijdens een rechtszaak.

Volg de pijlen naar rechts voor onze cybercrime gerelateerde diensten, volg de pijl naar onder voor onze hulp bij het opsporen van personen en overige diensten.

cybercrime en cyberstalking

opsporen personen