Aanvraagformulier phishingtest

Het aanvragen van de phishingtest is vrijblijvend. Nadat u het formulier heeft ingevuld zullen we contact opnemen om de opties met u door te nemen. Hierna kunnen we u de offerte toesturen.

Informatie over onze phishingtest

BSM heeft meerdere opties voor het laten uitvoeren van een phishingtest. Klik hier voor de uitleg van onze mogelijkheden.

bewustwordingstrainingen rondom phishing

BSM heeft een bewustwordingstraining specifiek voor na afloop van de uitgevoerde phishingtest, de ander is de 'uitgebreide bewustwordingstraining Phishing en Informatiebeveiliging'.