Kingsfordweg 151 Amsterdam

NL

/

EN

Search
Close this search box.

Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

Cyber security

Uw cyber security verbeteren samen met BSM 

Cyber security is belangrijk om de kans op cybercrime te verkleinen.   

Kansen verkleinen kan door middel van het laten uitvoeren van audits, pentests en andere informatiebeveiligings activiteiten van BSM. 

Als de eigenaar van een website geen kennis heeft van de aangekochte digitale middelen kan het extra laten controleren van de systemen en/of tools u inzicht geven in hoe veilig u bent.

Maar ook als u zelf bouwer bent van bijvoorbeeld een app, website of digitale dienst is het weten of dit voldoet aan de wettelijk gestelde eisen handig en soms zelf noodzakelijk. 

Cyber Security

BSM kan door middel van pentesten helpen de beveiliging van systemen in beeld te brengen. Met het rapport kunnen de gevonden zwakke plekken aangepakt worden en de kansen op cybercrime verkleind worden. 

Cyber awareness

Voor de eindgebruiker van producten is het weten dat de systemen voldoen aan de gestelde normen en eisen een meerwaarde. Daarnaast werkt het uit laten voeren van veuiligheidsaudits en pentesten door in de bedrijfscultuur: men wil de veiligheid verder doorvoeren in de organisatie. 

De diensten rondom digitale veiligheid

Afhankelijk van uw situatie, de status van uw organisatie rondom de beveiliging heeft BSM een aantal mogelijke diensten om u meer cyber secure te krijgen.

computerbeveiliging
cyber security

Cyber secure diensten

BSM heeft veel ervaring in het uitvoeren van diverse diensten om cybercrime kansen te verkleinen.  

Wilt u meer weten over specifieke diensten? of wilt u direct contact opnemen om samen te bepalen wat u nodig heeft? Regelmatig maken we een meer jaren plan waarin BSM samen een stappenplan opstelt, zodat niet alles in een keer opgepakt hoeft te worden. 

Audits

Met behulp van security audits kunnen bedrijven zorgen dat het beveiligingsniveau op orde komt maar daarna ook op orde blijft. Security Audits kunnen in verschillende vormen en frequenties worden uitgevoerd. Pre audit voor ISO 27001 certificering, interne audits en risico analyses.

Pentests

Er zijn meerdere momenten waarop een pentest zinvol kan zijn:
In de acceptatiefase van een nieuw systeem of een nieuwe applicatie;
Bij significante wijzigingen van een belangrijk systeem of een belangrijke applicatie;
Periodiek (jaarlijks/tweejaarlijks), om bestaande systemen te testen op nieuwe inbraaktechnieken;
lees meer

Incident respons

Heeft u een cyber incident en snel hulp nodig? BSM kan u adviseren en doelgericht assisteren bij cybercrime. Het is belangrijk snel contact op te nemen om de schade zo veel mogelijk te beperken en de digitale sporen zo goed mogelijk veilig te stellen.

Hulp op afstand

Wilt u assistentie vanwege ene verdachte situatie of om te weten of iets goed beveiligd is? BSM kan ook op afstand met u meekijken en hulp bieden, overal ter wereld, als er een internet verbinding aanwezig is. Neem contact op voor meer informatie.