Penetratie test / pen test achtergrond informatie

Wanneer is een penetration test nuttig?

Er zijn meerdere momenten waarop een pentest zinvol zou kunnen zijn:

 • In de acceptatie-fase van een nieuw systeem of een nieuwe applicatie;
 • Bij significante wijzigingen van een belangrijk systeem of een belangrijke applicatie;
 • Periodiek (jaarlijks/tweejaarlijks), om bestaande systemen te testen op nieuwe inbraaktechnieken;
 • Als er een andere reden is om te denken dat de beveiliging van een systeem minder goed is dan gedacht;
 • Om te controleren of de technisch beheerder of de software ontwikkelaar zijn werk wel goed doet.

 

Wie zijn er betrokken bij een pentest?

Bij een pentest zijn minimaal drie partijen betrokken, soms ook vier of vijf. De partijen en de rol die zij hebben zijn als volgt:

De eigenaar, financierder, directeur of manager geeft toestemming voor de pentest is en vaak onze opdrachtgever.

De technisch beheerder van hardware en software heeft de systemen gebouwd en de software geïnstalleerd. Dit is bijvoorbeeld de hosting provider bij een website scan of de ICT leverancier of afdeling bij een server en netwerk scan. De eigenaar test met een pentest de kwaliteit van het netwerk en daarmee eigenlijk de kwaliteit van het werk van de technisch beheerder, tenzij de technisch beheerder zelf de pentest heeft aangevraagd.

De leveranciers van de software hebben de software geleverd. Op alle hardware staat ook software. Ook standaard, gekochte en open source software bevatten regelmatig veiligheidslekken en kunnen fout zijn geconfigureerd. Voorbeelden van leveranciers en hun software zijn: Microsoft, Ubuntu, DirectAdmin, CentOS, Cisco, Sonicwall. Met een pentest wordt de veiligheid van de software vastgesteld.

De software ontwikkelaar ontwikkelt software op maat voor een bedrijf. In dat geval is het extra belangrijk om de veiligheid te testen voordat de software in gebruik wordt genomen. De eigenaar test met de pentest de veiligheid en dus ook deels de kwaliteit van de op maat gemaakte software.

De leverancier van onze opdrachtgever.
In dit geval is er een overeenkomst tussen onze opdrachtgever en een ander bedrijf voor het leveren van ict-diensten en bevat deze overeenkomst de clausule dat de opdrachtgever de omgeving mag pentesten. De uitkomsten van de pentest worden in dit geval gedeeld met de leverancier zodat eventuele veiligheidsproblemen kunnen worden opgelost.

De meest gangbare situatie is dat de eigenaar wil weten of de technisch beheerder (en soms de software ontwikkelaar) een veilig systemen heeft gebouwd met veilige software. In deze situatie kan de eigenaar kiezen om de technisch beheerder of de software ontwikkelaar wel of juist niet vooraf te informeren over de pentest.

De situatie die voor ons het meest wenselijk is, is dat de technisch beheerder of de software ontwikkelaar ons inschakelt voordat het systeem wordt opgeleverd of aangepast. Elke goede beheerder en software ontwikkelaar weet hoe belangrijk veiligheid is geworden en dat er speciale kennis en een opleiding nodig is om dit soort veiligheidstests te kunnen uitvoeren. In deze situatie kan geen vertrouwensbreuk ontstaan en heeft iedereen altijd voordeel, ook de software ontwikkelaar en de beheerder.

Verschillende manieren om een pentest uit te voeren:

Alle bovengenoemde pentests kunnen ook weer op verschillende manieren worden uitgevoerd. Het verschil zit hem in de informatie die de pentester van tevoren heeft, zoals wachtwoorden, de gebruikte soft- en hardware en testaccounts. Onze Pentests worden op basis daarvan verdeeld in drie soorten tests:

 • White box testing: van tevoren is veel informatie gegeven en ook account gegevens
 • Gray box testing: een deel van de informatie is bekend
 • Black box testing: de ‘hacker’ (de medewerker van BSM)  weet van tevoren niets behalve de naam van een bedrij fof website die moet worden getest.

(dit onderscheid moet niet worden verward met black-, gray- en white-hat hacken, zie daarvoor de uitleg hieronder)

Alle manieren hebben hun voordelen: bij white box testing gaat het hacken niet in zijn werk zoals het bij een echte aanval ook zou gaan, maar het gaat wel een stuk sneller dan de andere manieren en het levert alsnog veel informatie op over de beveiligingsstatus van het systeem. Black box testing daarentegen kost veel meer tijd, maar het is wel de beste simulatie van een echte aanval. Gray box testing is een tussenvorm: de white hat hacker die de pentest uitvoert heeft dan wel beperkte informatie over de hard- en software, maar beschikt niet over gebruikersnamen en wachtwoorden.

Het verschil in methode bij echt hacken en onze pentest

Een hacker gaat in drie stappen te werk om een systeem binnen te dringen. De eerste stap in “fingerprinting”, waarbij de hacker informatie verzamelt over usernames, wachtwoorden en gebruikte soft- en hardware. Wanneer hij genoeg informatie heeft, gaat hij verder met stap twee, de “vulnerability” scan. Dit houdt in dat de hacker op zoek gaat naar zwakke plekken in de beveiliging van het systeem, zoals open poorten, fouten in de software of de instellingen daarvan, of doordat er een verouderde versie van de software wordt gebruikt. De laatste stap is het daadwerkelijke “hacken”, waarbij de hacker met de verkregen informatie uit de vorige twee stappen probeert het systeem binnen te komen om daar informatie te bekijken of dingen te veranderen.

Ook bij een pentest komen deze stappen voor. De “fingerprint” hoedt niet worden uitgevoerd bij white box tests, omdat de informatie die wordt verkregen bij deze stap dan al bekend is. Het belangrijkste is de “vulnerability”-stap, die de zwakke plekken bloot legt om ze te rapporteren. Wanneer er een testomgeving beschikbaar is, met testdata die niet geheim is en een kopie van alle software, wordt ook de laatste stap doorgevoerd, waarbij er daadwerkelijk wordt ingebroken in het testnetwerk. Een testomgeving is bijvoorbeeld een kopie van de firewall met daaraan wat testservers, computers en databases en deze omgeving is geïsoleerd van het echte netwerk. Wanneer er geen testomgeving beschikbaar is , wordt deze stap, het “hacken”, niet uitgevoerd om te voorkomen dat er schade wordt aangericht.

Soorten hackers

Hackers worden onderscheiden in drie groepen:

 • White hat hackers: zoals de ‘hackers’ van BSM;
 • Gray hat hackers: hackers die zonder toestemming hacken, maar in algemeen belang;
 • Black hat hackers: hackers die zonder toestemming hacken in hun eigenbelang.

Het verschil zit hem in of de hackers toestemming hebben gekregen voor hun hacks en of ze het in hun eigenbelang doen of niet. White hat hackers spreken van tevoren officieel af met hun opdrachtgever dat ze gaan hacken, dit gebeurt met de juiste papieren. Hiervan is sprake bij een pentest. De hacker probeert vervolgens het systeem, waarvoor toestemming is verleend, te scannen op zwakke plekken en rapporteert die daarna bij de opdrachtgever. Dit gebeurt om te voorkomen dat black hat hackers dezelfde zwakke plekken vinden en daar vervolgens misbruik van maken. Black hat hacken is dan ook illegaal, white hat hacken niet. Gray hat hackers zitten er tussenin. Het zijn hackers die zonder toestemming op zoek gaan naar zwakke plekken in een systeem, maar die de zwakke plekken vervolgens wel rapporteren. Een voorbeeld is een hacker die een site van de overheid hackt zonder schade aan te richten, met als doel om te laten zien dat die site beter beveiligd moet worden.

Wilt u een pentest door ons laten uitvoeren? We doen dit al meer dan 15 jaar en helpen u graag. Neem contact op voor een prijsopgaaf of vul ons aanvraag formulier op deze website in.

Penetration test aanvragen

Een pentest aanvragen kan ook via het aanvraag formulier. U ontvangt na het invullen van de gegevens een vrijblijvende offerte.

Direct contact

Heeft u nog vragen of wilt u contact om te overleggen welke pentest voor uw omgeving nodig is?